Energetische geneeswijze

energetische geneeswijze

Een gezond lichaam kent een goede energetische balans. In geval van ziekte of kwetsuur wordt dit natuurlijk evenwicht verstoord. Via de energie die door de meridianen (energiebanen in het lichaam) loopt, kan de acupuncturist dit evenwicht opnieuw herstellen. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de gebruikte technieken en beantwoordt een aantal veelgestelde vragen. Gebruikte technieken naalden Het plaatsen van naalden is de meest gekende techniek. De acupuncturist maakt een keuze uit de meer dan 1000 punten, die elk hun eigen functie hebben bij het herstel van verstoorde energie. Fijne naalden worden ingebracht met de bedoeling de energetische doorstroming te verbeteren, zodat het Yin-Yang evenwicht zich kan herstellen.

Elk orgaan heeft zijn eigen zone op de tong: Het hart vinden we terug op het tongpuntje, de zone van de longen ligt vooraan, direct na de hartzone. De toestand van lever en galblaas wordt waargenomen aan de zijkanten van de tong. De zone van maag en milt bevindt zich in het midden. Helemaal achteraan de tong situeren zich de zones van de nieren en bekkenorganen (darmen, blaas en genitale organen). Via de tongdiagnose krijgt de therapeut op een eenvoudige manier een goed beeld van iemands interne toestand. Nog een voordeel: je krijgt eindelijk eens de mogelijkheid om ongestraft de tong uit te steken! Algemene observatie traditioneel wordt hier gesproken van de 4 parameters : zien. De meeste mensen nemen de oppervlakkige gezondheidstoestand van hun vrienden automatisch waar: hebben haaruitval ze wallen onder de ogen, spreken ze met sterke of zwakke stem, hebben ze rimpels op het voorhoofd of rond de mond, enz. Al deze factoren samen kunnen wijzen op verstoringen van de energetische kwaliteit van én of meerdere organen. De behandeling Acupunctuur is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde.

energetische geneeswijze
klachten en het ontstaan ervan te beschrijven. Via een aantal bijkomende vragen over de algemene gezondheidstoestand krijgt de behandelende acupuncturist een goed beeld van de onderliggende problematiek. Polsdiagnose, door de polsname krijgt de therapeut een energetisch beeld van het lichaam. De slagader op de pols wordt ingedeeld in 3 plaatsen waar op 3 verschillende diepten de pols gevoeld wordt. De therapeut voelt naar snelheid, regelmaat, diepte, breedte, lengte, amplitude en spanning in de polsslag en krijgt zo een energetisch beeld van het lichaam. Zo heeft ook elk orgaan zijn eigen plaats op de pols waardoor het mogelijk is om een beeld te krijgen van de energetische toestand van de organen. Tongdiagnose, hoewel de tongdiagnose wat vreemd kan overkomen, is het een zeer goede, betrouwbare en objectieve observatietechniek. Er wordt gekeken naar vorm, kleur, glans en tongbeslag.

Informatie, energetische geneeswijzen, acupunctuur


Yin en Yang kan men best vergelijken met de termen materie en energie van de moderne fysica. Hoewel acupunctuur door het grote publiek nog steeds wordt gezien als een techniek om pijn te verlichten, is het veel meer dan dat. In tegenstelling tot de traditionele westerse ontlasting geneeskunde, waar pijn vaak als een klacht op zich wordt beschouwd, wordt er in de Chinese geneeskunde bij elke klacht steeds naar de volledige mens gekeken. Er wordt naar de oorzaak van het probleem gezocht en op deze manier komt men niet slechts tot een tijdelijke maar vaak een blijvende oplossing. Het onderzoek in de acupunctuur, het stellen van een diagnose gebeurt anders dan in de westerse geneeskunde. Er wordt een energetische balans van de patiënt opgemaakt aan de hand van 4 observatietechnieken : anamnese, polsdiagnose, tongdiagnose en algemene observatie. De gestelde diagnose bepaalt de puntenkeuze alsook welke kruiden er eventueel zullen worden gebruikt.

Energetische, geneeswijze - home facebook


Er wordt geclaimd dat het makkelijker is om de arm van iemand naar beneden te duwen als die iets vasthoudt dat schadelijk voor hem is, dan als diegene een onschadelijk of positief iets vasthoudt. Volgens de theorie achter toegepaste kinesiologie worden slappe spieren versterkt (de spier is niet slap, maar reageerde op een test door niet te houden ) van als de proefpersoon blootgesteld wordt aan een prikkel die geschikt is voor deze persoon. Dit zou een voedingsstof kunnen zijn, of het vasthouden van een Bennettpunt, het uiten van een emotie of wat dan ook. Statistische analyse in een dubbelblind wetenschappelijk onderzoek door de alta foundation for Sports Medicine research in Santa monica, californië dat gepubliceerd werd in het journal of the American dietetic Association in juni 1988 liet zien dat er geen verschil was met een placebo. Voedingstoffen waarvan eerder was vastgesteld (door spiertesten) dat er een tekort aan was, of voedingstoffen die juist al voldoende aanwezig waren (volgens diezelfde spiertesten). De conclusie was dat toegepaste kinesiologie voor deze toepassing niet nuttiger is dan willekeurig gokken. 9 Een ander onderzoek testte de validiteit van de spiertesten met behulp van mensen met een allergie voor wespengif. Daaruit bleek ook dat willekeurig gokken even bruikbaar.

energetische geneeswijze

Er is zoveel stress, dat het lichaam dit niet kan tonen, de spier 'bevriest' als het ware. Dit wordt overfacilitatie genoemd. Een beoefenaar van deze behandelmethode wordt geacht in staat te zijn deze drie verschillende mogelijkheden uit elkaar te houden. Wat in feite gebeurt is het testen van het aanpassingsvermogen van de alfamotorneuronen. Door de spiertest neemt de druk toe - de vraag is nu, hoe alert de alfamotorneuronen hierop reageren.

Hieruit zijn de 3 mogelijke reacties van de geteste spier te verklaren. 8 beoefenaars van toegepaste kinesiologie hebben een holistisch doel, de mens in balans te brengen - in fysiek, emotioneel, spiritueel opzicht - of in balans te brengen in relatie tot een bepaald doel. Blokkades en onbalans in de fysieke, emotionele en energetische lichamen kunnen, volgens deze theorie, via de spiertest worden opgespoord. Via dit systeem wordt er geconcludeerd of er een behandeling plaats mag vinden en, zo ja, welke dat het beste zou kunnen zijn. Geclaimd wordt dat een disfunctie van bijvoorbeeld het meridiaansysteem gecorrigeerd kan worden.

Informatie, energetische geneeswijzen, acupunctuur

De conclusie was dat, omdat geen van de researchpapers adequate statistische analyses bevatte, er geen valide conclusies getrokken kunnen worden verzadigde op basis van hun rapportages van hun bevindingen. 6 touch For health bewerken Chiropractor John. Thie, een leerling van george goodheart, heeft in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toegepaste kinesiologie vereenvoudigd en onder de aandacht van een grotere groep mensen gebracht. Hij noemde zijn systeem van manuele spiertesten: 'touch for health'. 7 In toegepaste kinesiologie worden zogenaamde spiertesten gebruikt. De spiertest zelf houdt bijvoorbeeld het volgende in: degene die getest wordt steekt een arm naar voren, de tester zegt iets als, 'houd vast' en duwt vervolgens heel zachtjes op de arm. Er zijn nu 3 mogelijkheden: Er is geen stress: wie getest wordt, kan de duwkracht van de test makkelijk 'houden'. Er is stress: de arm 'houdt niet' en gaat naar beneden. Dit wordt onderfacilitatie genoemd.

energetische geneeswijze

Carla s Praktijk voor

Hij integreerde eerst het werk van Henry en Florence kendall (hun boek. Muscles: Testing and Function daarna voegde hij de reflexpunten van osteopaat, frank Chapman toe. Vervolgens voegde hij de neurovasculaire punten van chiropractor Terence bennett toe: plekken op het lichaam waarover Bennett tijdens röntgenonderzoek de theorie ontwikkelde dat de toevoer van bloed verandert en ze emotionele verlichting geven als ze heel zachtjes worden vastgehouden. Ten slotte integreerde hij een elementaire hoeveelheid meridiaanleer. 4, george goodheart. Werd later Research Director van het International College of Applied Kinesiology. 5, mei 1990 werd een onderzoek gepubliceerd naar de papers van het International College of Applied Kinesiology uit de periode, waaruit bleek dat die donker niet voldeden aan de onderzoeksprotocollen van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Beoefenaar van toegepaste kinesiologie (rechts) toont een spiertest. Cirkel van de elementen met 3 cycli. Toegepaste kinesiologie (tk, oorspronkelijk: Applied Kinesiology ; ak, ook wel gespecialiseerde kinesiologie of (neuro-)energetische kinesiologie) is een pseudowetenschappelijke alternatieve geneeswijze. De naam bevat het woord kinesiologie (beter bekend als "bewegingsleer de studie van de bewegingen van het menselijk lichaam. Kinesiologie is echter wetenschappelijk onderbouwd maar toegepaste kinesiologie maakt gén gebruik van een wetenschappelijke methode en door producten sceptici wordt deze therapie aangeduid als kwakzalverij. 1, inhoud, dit pseudowetenschappelijke 2 systeem op basis van spiertesten werd in 1964 gestart door alternatief genezer, george goodheart, 3 een Amerikaanse chiropractor, ter evaluatie van de effectiviteit van zijn eigen behandelingen. Hij probeerde hiermee bewegings-aspecten te verklaren met behulp van opvattingen uit de acupunctuur. Goodheart combineerde diverse onbewezen behandelwijzen, omdat hij zijn patiënten niet met chiropractie kon helpen.

Energetische therapie - lijf gezondheid

Oorsprong evolutie, acupunctuur is een geneeswijze die ongeveer 3500 jaar geleden haar oorsprong kende in China. De oorspronkelijke naam was. Zhenjiu wat acupunctuur en moxa betekent. De term acupunctuur is afgeleid van de latijnse woorden acus (naald) en punctura (steek). Moxa wijst op het opwarmen van punten of zones op de huid. Zhenjiu vormt een onderdeel van. Het doel van acupunctuur (en moxa) is ziektes genezen en voorkomen. Het is een energetische geneeskunde waarbij gestreefd wordt naar evenwicht tussen. Een ziekte wordt namelijk beschouwd als een verstoring van dit evenwicht.

Energetische geneeswijze
Rated 4/5 based on 775 reviews
Recensies voor het bericht energetische geneeswijze

  1. Fazuqol hij schrijft:

      Psyche - emoties. . Allergie - navo. . Door de helende kracht van het lichaam aan te spreken, herstelt het lichaam zich en verdwijnt de pijn. De opleiding is ook geschikt voor een ieder die geïnteresseerd is in complementaire alternatieve geneeskunde en zijn kennis en inzicht  wil vergroten, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat er van een hbo denkniveau sprake.

  2. Ykuloma hij schrijft:

    Energetische geneeswijze, het wordt dan duidelijk dat de energetische geneeswijze zich kenmerkt door een geheel eigen methode van behandeling van patiënten. Zie voor de cursusdagen, groepen en meer informatie en het inschrijfformulier). Vaak blijkt dat de oorzaak van de klachten niet direct aanwijsbaar.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: